פרופ' עלוה פלד

פרופסור מן המניין ראש המחלקה

חדר:
חדר 312, בניין 30
טלפון:
972-8-6479667
שעות קבלה:
במשך הקיץ בתיאום מראש

​​​​​​