עורך תוכן

מעבדה למבנים היברידיים: מבחני מעבדה למערכות מבניות בקנה מידה קטן, שיטות פוטוגרמטריות למדידות ללא מגע ומבחנים דינמיים - דר' איגור שופרין shufrin@bgu.ac.il                                                                       ​                     ​​kamai.png

​​