רשימת קורסים שמוחרגים לקבלת עובר בינארי לשנה"ל תשפ"ד:

הערה – אנגלית כשפה זרה – אין עובר בינארי

מספר קורסשם הקורס
37411021מכניקת מבנים
37412030מבנה בטון 1
37411051חוזק 1
37412010חוזק 2
37413051בניית המהנדס
37413020עיקרי תכן מבנים
37414107פרויקט גמר 1 ניהול הבניה
37414020פרויקט גמר 1 הנדסת מבנים
37414110פרויקט גמר 2 ניהול הבניה
37414044פרויקט גמר 2 הנדסת מבנים
37412090מבני פלדה
37412060מבנה בטון 2
37411081סטטיטיקת מבנים 1
37412020סטטיטיקת מבנים 2
37412080דינמיקת מבנים
37413100מעבדה הנדסית