עובד/ת יקר/ה!


על מנת לפשט עבורך את תהליך ההצטרפות לקרן השתלמות לקופת גמל/קרן פנסיה, להלן רשימה המרכזת את בתי ההשקעות אשר איתם קיים הסדר בדבר דמי ניהול מופחתים לעובדי האוניברסיטה ביחס לדמי הניהול שנגבים בדרך כלל (סביב 2%). כמו כן, רצ"ב פרטי נציג בית ההשקעות (יש להדגיש כי מדובר באיש קשר ישיר של בית ההשקעות ולא בסוכן כלשהוא) אשר אליו ניתן לפנות בכל שאלה, בירור במהלך ההצטרפות וכן במהלך התקופה בה הנך מועסק/ת באוניברסיטה, החל ממילוי טפסים וכלה בבירור יתרה.


לשאלות ופרטים נוספים ניתן לפנות למדור שכר:
ענבל בן דוד- ע. הממונה על השכר
טלפון: 08-6428415
מייל: inbalbd@bgu.ac.il

קרנות פנסיה

שם הקרןשם איש הקשרמספר טלפוןניידמיילדמי ניהול
כללשירלי שני03-7911971052-2346611shirlis@clal-ins.co.il

0.8% מהשוטף + 0.135% מהצבירה.

או

1.85% מהשוטף + 0.045% מהצבירה

או

2.25% מהשוטף +    0% מהצבירה.

אלטשולרשחר מועלמי 052-2514842shaharm@altshul.co.il1.49% מהשוטף + 0.1% מהצבירה.

מנורה-מבטחים

 

אשר דזאנאשוילי

08-6654355

050-4049394​

dezanshvia@
menoramivt.co.il​

 


1.75% מהשוטף + 0.2% מהצבירה.

מדורגים (מח"ר, מהנדסים, טכנאים, הנדסאים) – 0.9% מהשוטף + 0.13% מהצבירה. או

1.85% מהשוטף+0.045% מהצבירה.

סגל אקדמי בכיר-הסכם ועד ארצי

0.9% שוטף+0.19% מהצבירה /

2.55% שוטף+0% מהצבירה

מק​פת
שירן חזי076-8865318050-6539413shiranh@migdal.co.il

0.8% דמי ניהול מהשוטף + 0.15% מהצבירה.

או 1.75% מהשוטף +0.05% מהצבירה

הראלליזי נחום 052-5214468Lizina@harel-ins.co.il1% דמי ניהול מהשוטף + 0.2% מהצבירה.
הלמן אלדובישקד גליק03-6000111052-5446635shaked@gemel.co.il1.49% דמי ניהול מהשוטף + 0.001% מהצבירה.


 

קופות גמל + קרנות השתלמות

שם בית ההשקעותשם איש הקשרמספר טלפוןניידמיילדמי ניהול
מגדל מקפת​
שירן חזי076-8865318050-6539413shiranh@migdal.co.il

0.5%

למעט מסלול מנייתי

מבט​​חים

אשר דזאנאשוילי


08-6​​654355

050-404​9394​

dezanshvia@
menoramivt.co.il​


0.5%
כללשירלי שני03-7911971052-2346611shirlis@clal-ins.co.il0.34%
הראלליזי נחום 052-5214468Lizina@harel-ins.co.il0.7%
פסגותלידור בילבסקי07379951930505607983lidorbil@psagot.co.il0.8%
אנליסטמלסה ליאת

03-7147177​

03-7147831

liatm@analyst.co.il

0.7%

מיטב-ישירשרות לקוחות03-7903121  infogemel@mtds.co.il0.6%
אי בי אי אילה לביא03-5193812054-2333091ayala@ibi.co.il
0.7%
אלטשולרשחר מועלמי 
052-2514842shaharm@altshul.co.il0.69%
ילין לפידותנועם בובה03-711842803-7132512noam@yl-invest.co.il0.9%
הלמן אלדובישקד גליק03-6000111052-5446635shaked@gemel.co.il0.4%