טקסטים שנכתבו במהלך הלימודים ע"י סטודנטים וסטודנטיות במגוון סדנאות של המסלול לכתיבה יצירתית במחלקה: פרוזה, מסות, שירה, ספרות ספקולטיבית. היצירות נבחרו ע"י ועדת שיפוט מיוחדת מטעם המחלקה בה השתתפו שירה סתו, יעקב ביטון וחיים וייס. היצירות מהוות הצצה ראשונית לחלק מן התוצרים של סדנאות הכתיבה, יצירות אשר משקפות היטב את הכלים, הטכניקה והאמצעים השונים שנרכשים במסגרת סדנאות המסלול.​

כרם ענבים