​המחלקה לספרות עברית
מרכז משפחת הלן דילר (בניין 74), קומה 4

 • גב' סיגל אדרי – ממונה על המנהל ורכזת תואר שני ושלישי 
  חדר 408
  טלפון במשרד: 08-6461132
  שעות קבלה: ימים א-ד בין 10:00-12:00
  דוא"ל:       marzok@bgu.ac.il
 • גב' אילנית כהן – רכזת לענייני סטודנטים תואר ראשון
  חדר 409
  טלפון במשרד: 08-6461131
  שעות קבלה: ימים א-ה -10:00-12:00
  דוא"ל:       ilcoh@bgu.ac.il