​​​שם
​​נושא עבודת המחקר
​מנחה
​ליצירת קשר
​אושרת אסייג לופז
​"לחיות יפה וחופשי": יוסף טרומפלדור - מונוגרפיה
​פרופ' יגאל שוורץ
oshratlopez@gmail.com
​יעל בארי

​"ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר": אפקט, גוף ורגש ביצירתה של צרויה שלו
​ד"ר שירה סתיו
berry@post.bg​u.ac.il
​חגי בנסון
​"כף רגל עגל" מאת יהודה לייב גורדון - מהדורה מוערת
​ד"ר אמיר בנבג'י
gb.yosefi@gmail.com
יעל ברוכים
​פואטיקה של אתיקה סביבתית בסיפורי חז"ל
​ד"ר איתי מרינברג
yaelbru@post.bgu.ac.il
​עידית כהן-אליסף
​"בלילה בחלום כבהקיץ": קריאה חדשה בסיפור "עם כניסת היום" לש"י עגנון
​פרופ' חיים וייס
cohenely@post.bgu.ac.il
גלי סיטון​"והנני ושש עשרה שנותי / ולבי בן כלב בן​-שמונים": התבגרות בשירת ימי הביניים
​ד"ר אוריה כפיר
galisi@post.bgu.ac.il
​רותם פרץ
״כלפי חוץ וכלפי פנים״: עמדתו הלאומית של זלמן שניאור​
​ד"ר ענת ויסמן
פרופ' חביבה ישי
rotemp​eretz123@gmail.com
​נעם קרון
​"לא זכינו שנהא מתנשקים בזה העולם": מבט על ייצוג ברלין בספרות העברית בראי "אבדות" ללאה גולדברג ו"לפני המקום" לחיים באר
​ד"ר איתי מרינברג
פרופ' יגאל שוורץ
noamkro@post.bgu.ac.il
​נתנאלה רון אייזנברג
​מינוריות, גוף והגירה ביצירתה של אלונה קמחי
​ד"ר בתיה שמעוני
roneizen@post.bgu.ac.il
​רחל שרייבר
​"אוושת רוח, אחות, השומעת את": זיקות פואטיות בין משוררות בשירה העברית המודרנית
​ד"ר שירה סתיו
rachelia1a2@gmail.com​​