מורן אריה: הכל מתמוטט לצורה: מסע בעקבות הדגם הפואטי של אפרת מישורי. בהנחיית פרופ' חנה שווגר-סוקר.

יעל בארי: "ושוב הציף הכל, ושוב הכל הסעיר"? אפקט, גוף ורגש ביצירתה של צרויה שלו. בהנחיית ד"ר שירה סתיו.

יעל ברוכים: סוגיות סיבתיות בספרות חז"ל. בהנחיית ד"ר איתי מרינברג.

רונית הרמתי-אלפרן: על "המקום" ו"העברית" בספרות העברית הנכתבת מחוץ לגבולות ישראל במאה ה-21. בהנחיית פרופ' יגאל שוורץ.

יהלה זהבי: בשעה שהקדוש ברוך הוא מביא פורענות על האדם ממתיק את המר כדי שיהא אפשר להתקיים בייסורים – 'פולין – סיפורי אגדות', בין היסטוריוגרפיה חלופית לשאלות פילוסופיות. בהנחיית פרופ' חיים וייס.

לינוי כפיר: דרכי הריגה מאגיות בספרות חז"ל. בהנחיית פרופ' חיים וייס.

גלי סיטון: 'והנני ושש-עשרה שנותי / ולבי בן כלב בן-שמונים' – התבגרות בשירת ימי-הביניים. בהנחיית ד"ר אוריה כפיר.

נעם קרון: "לא זכינו שנהא מתנשקים בזה העולם" מבט על ייצוג ברלין בספרות העברית בראי "אבדות" ללאה גולדברג ו"לפני המקום" לחיים באר. בהנחיית פרופ' יגאל שוורץ ואיתי מרינברג.

טלי נזירה רשדי: הזמן בשירת רחל בלובשטיין. בהנחיית ד"ר רועי גרינוולד.

תומר דבורה שור קהת: "גלגוליו התמטיים של סיפור מותו של רבי אליעזר בן הורקנוס. בהנחיית פרופ' חיים וייס.

רחל שרייבר: אוושת רוח, אחות, השומעת את? זיקות פואטיות בין משוררת בשירה העברית המודרנית. בהנחיית ד"ר שירה סתיו.