שםכתובת מיילנושא התיזהשם המנחהמספר ORCID
רותם פרץRotemPeretz123@gmail.com "כלפי פנים וכלפי חוץ": העמדה הלאומית בשירי זלמן שניאורד"ר ענת ויסמן ופרופ' חביבה ישי0009-0000-1945-7957
יעל גרוס-רוזןYael.Rozen@gmail.comהאימה והאתגר: סיפור שכחה תלמודיים. על חכמים ששכחו את תלמודםפרופ' חיים וייס0009-0004-5004-018X
נגה בארnogab1998@gmail.com טרם נקבעד"ר פיטר לנרד0009-0005-0559-9942
יובל אונגר yuvalun@post.bgu.ac.ilטרם נקבע 0009-0004-1584-8319
כרמית גלבועcarmitg@post.bgu.ac.ilקריאת מאמרי הביקורת של יוסף חיים ברנר: זהויות, עמדות ושמות עטד"ר  ענת ויסמן ופרופ' יגאל שוורץ0009-0003-2464-2761
אורי שגבOriseg@post.bgu.ac.ilטרם נקבעפרופ' חמוטל צמיר0009-0002-4039-780X
יעל ברוכיםyaelbru@post.bgu.ac.ilפואטיקה של אתיקה סביבתית בסיפורי חז"לד"ר איתי מרינברג 
יעל שורקyaelsor@post.bgu.ac.ilטרם נקבע  
עדי גל-שטרןadigalstern@gmail.comאימת המונולוג בשירת דליה רביקוביץד"ר ענת ויסמן 0009-0002-1507-8911
נדיה אייזנר-חורשnaizner@gmail.comזרה במרחב, זרה בזמן – שירתה של אלישבע (ביחובסקי)ד"ר רועי גרינוולד0009-0000-2464-2866
ליה שרביטcharbit@post.bgu.ac.ilדפוסים פואטיים ביצירות סיפורת עברית סביבתית עכשוויתד"ר איתי מרינברג 
אדוה מלרadvamahler@gmail.comמשחקי שפה' - פואטיקה, לשון ונפש בשירת שנות השמוניםפרופ' חמוטל צמיר 
מעיין איצקוביץmaayanit@post.bgu.ac.ilבין הטבע והתרבות, בין העצמי וסביבתו: עיון ספרותי-זא'נריד"ר איתי מרינברג 
רינת חיימוביץrinatha@post.bgu.ac.ilילדות ויחסי הורים-ילדים בממואר הישראלי העכשוויפרופ' חיים וייס 
עדית כהן- אליסףcohenely@post.bgu.ac.il"בלילה בחלום כבהקיץ"" ? קריאה חדשה בסיפור 'עם כניסת היום' לש"י עגנוןפרופ' חיים וייס 
אורלי מלכהorlymalka4@gmail.com"עדיף כישלון מפואר מחלומות במגירה" קריאה ביצירתו של דודו טסה לאור המאבק המזרחי להכרה ולקבלהפרופ' גידי נבו