שנתון המחלקה

סוג
  
תיאור
  
שנתון תואר שני תשפב.pdfשנתון תואר שני תשפב
שנתון תואר שני תשעח.pdfשנתון תואר שני תשע"ח
שנתון תואר ראשון תשפב.pdfשנתון תואר ראשון - תשפב
שנתון תואר ראשון תשעח.pdfשנתון תואר ראשון תשעח
שנתון ספרות עברית-תואר שני .pdfשנתון תואר שני תשע"ט
שנתון ספרות עברית-תואר ראשון.pdfשנתון תואר ראשון תשע"ט
ספרות עברית-תואר שני תשפא.pdfספרות עברית-תואר שני תשפא
ספרות עברית-תואר ראשון תשפא.pdfשנתון תואר ראשון - תשפ"א
ספרות עברית-תואר ראשון תשפ.pdfשנתון תואר ראשון תש"פ
34ספרות עברית-תואר שני  - נגיש.pdfשנתון תואר שני תש"פ

מערכת שעות

סוג
  
תיאור
  
מערכת שעות תואר ראשון תשפב.pdfתכנית לימודים תשפב - תואר ראשון
מערכת שעות תואר שני תשפב.pdfתכנית לימודים תשפב - תואר שני
תכנית לימודים תשפא תואר ראשון.pdfתכנית לימודים תשפא תואר ראשון
תכנית לימודים תשפא תואר שני.pdfתכנית לימודים תשפא תואר שני