שנתון המחלקה

סוג
  
תיאור
  
שנתון תואר שני תשפב.pdfשנתון תואר שני תשפב
שנתון תואר שני תשעח.pdfשנתון תואר שני תשע"ח
שנתון תואר ראשון תשפב.pdfשנתון תואר ראשון - תשפב
שנתון תואר ראשון תשעח.pdfשנתון תואר ראשון תשעח
שנתון ספרות עברית-תואר שני .pdfשנתון תואר שני תשע"ט
שנתון ספרות עברית-תואר ראשון.pdfשנתון תואר ראשון תשע"ט
ספרות עברית-תואר שני תשפא.pdfספרות עברית-תואר שני תשפא
ספרות עברית-תואר ראשון תשפא.pdfשנתון תואר ראשון - תשפ"א
ספרות עברית-תואר ראשון תשפ.pdfשנתון תואר ראשון תש"פ
34ספרות עברית-תואר שני  - נגיש.pdfשנתון תואר שני תש"פ

מערכת שעות

סוג
  
תיאור
  
מערכת שעות תואר ראשון תשפב.pdfתכנית לימודים תשפב תואר ראשון
מערכת שעות תואר שני תשפב.pdfתכנית לימודים תשפב תואר שני
תכנית לימודים תשפא תואר ראשון.pdfתכנית לימודים תשפא תואר ראשון
תכנית לימודים תשפא תואר שני.pdfתכנית לימודים תשפא תואר שני