שנתון המחלקה

סוג
  
תיאור
  
שנתון תואר שני תשפג.pdfשנתון תואר שני תשפג
שנתון תואר שני תשפב.pdfשנתון תואר שני תשפב
שנתון תואר ראשון תשפד.pdfשנתון תואר ראשון תשפ"ד
שנתון תואר ראשון תשפג.pdfשנתון תואר ראשון תשפג
שנתון תואר ראשון תשפב.pdfשנתון תואר ראשון - תשפב
ספרות עברית-תואר שני תשפא.pdfספרות עברית-תואר שני תשפא
ספרות עברית-תואר ראשון תשפא.pdfשנתון תואר ראשון - תשפ"א
ספרות עברית תואר שני תשפד.pdfשנתון תואר שני תשפ"ד

מערכת שעות

סוג
  
תיאור
  
תכנית לימודים שנהל תשפד תואר ראשון.pdfתכנית לימודים תשפ"ד תואר ראשון
תכנית לימודים שנהל תשפד תואר שני.pdfתכנית לימודים תשפ"ד- תואר שני