שנתון המחלקה

סוג
  
תיאור
  
שנתון תואר שני תשפג.pdfשנתון תואר שני תשפג
שנתון תואר שני תשפב.pdfשנתון תואר שני תשפב
שנתון תואר ראשון תשפג.pdfשנתון תואר ראשון תשפג
שנתון תואר ראשון תשפב.pdfשנתון תואר ראשון - תשפב
שנתון ספרות עברית-תואר שני .pdfשנתון תואר שני תשע"ט
שנתון ספרות עברית-תואר ראשון.pdfשנתון תואר ראשון תשע"ט
ספרות עברית-תואר שני תשפא.pdfספרות עברית-תואר שני תשפא
ספרות עברית-תואר ראשון תשפא.pdfשנתון תואר ראשון - תשפ"א
ספרות עברית-תואר ראשון תשפ.pdfשנתון תואר ראשון תש"פ
34ספרות עברית-תואר שני  - נגיש.pdfשנתון תואר שני תש"פ

מערכת שעות

סוג
  
תיאור
  
תכנית לימודים תואר ראשון תשפג.pdfתכנית לימודים תשפ"ג - תואר ראשון
תכנית לימודים תואר שני שנהל תשפג.pdfתכנית לימודים תשפ"ג - תואר שני