​​​​​​סטודנטיות וסטודנטים לתואר שני שלום רב,

מטעמי נוחות הדברים ייכתבו בלשון זכר, עמכם.ן הסליחה.

כידוע, עם סיום התואר אתם נדרשים לעמוד בבחינת גמר. החל משנת הלימודים תשפ"א יחולו שינויים במבנה הבחינה אשר יפורטו במכתב זה. שימו לב! סטודנטים שהחלו את לימודיהם לפני תשפ"א יכולים לבחור אם להיבחן על-פי המתווה הישן או על-פי המתווה החדש המצורף בזאת.

הבחינה תתקיים בעל-פה והיא תערך מול שני בוחנים, משך הבחינה 40-30 דקות.

הבחינה מתקיימת בשנה האחרונה ללימודים באחד משני המועדים הבאים לבחירתכם:

  • בסוף סמסטר א' במהלך חודש דצמבר
  • בסוף סמסטר ב' במהלך חודש יוני

מקום הבחינה: הבחינה תתקיים באוניברסיטה בחדר שייקבע מראש על ידי מזכירת המחלקה.

היערכות לבחינה: תיאום נושא- יש לפנות אלי בחודש הראשון של הסמסטר שבסופו בחרתם להיבחן על מנת לתאם נושא לבחינה.

מתווה הב​חינה:

המבחן מבוסס על אנתולוגיה קיימת שנבנתה על ידי מרצי המחלקה והיא תשתנה בכל שנה. במסלול זה עליכם לבחור טקסטים ספרותיים מרשימת קריאה המופיעה באתר המחלקתי. הבחירה תישען על בסיס משותף בין הטקסטים שייקבע על-פי טעמכם ותחומי העניין שלכם – ציר היסטורי, תמאטי, ז'אנרי, זהותי, תרבותי או אחר. יש להגדיר קורפוס משמעותי מבחינת היקפו (הכוונה להיקף רחב דיו על מנת להוות בסיס לדיון) ולנמק את הבחירה בו. עליכם לאשר איתי את בחירתכם. במבחן תידרשו להציג קריאה פרשנית ויצירתית בטקסטים תוך שימוש במכלול התכנים שנלמדו במהלך התואר. תוכלו גם להיעזר בחומר ביבליוגרפי כרצונכם. שימו לב – תהליך הלמידה וההכנה הוא אישי ולא מלווה על-ידי מנחה. (עם זאת ניתן להתייעץ עם מרצים שתחומי העניין שלהם רלוונטיים).

חודש לפני הבחינה עליכם להגיש תקציר בהיקף של 2-1 עמודים, ובו הפרטים הבאים: הצגת הנושא והקורפוס הנבחר, נימוק הבחירה בקורפוס זה, השאלות שבהם תרצו להתמקד. תקציר זה יהווה בסיס משותף לדיון בבחינה עצמה.

מי שרוצה לעבור למסלול המחקרי או להתנסות במחקר יכול לבחור במבחן מחקרי. זהו מסלול חריג ועליכם לנמק את בקשתכם להיבחן בו.

במסלול זה ניתן לבחור נושא שמעניין אתכם ובו תרצו להעמיק, במפגש איתי נדייק את הנושא ונתאם מי יהיה המנחה שילווה אתכם בתהליך הלמידה והחקר. (שימו לב, אין לפנות למרצים באופן עצמאי). תידרשו לגבש רשימה ביבליוגרפית בת כ-500 עמודים (בהם לא יכללו הטקסטים הספרותיים) שתאושר על ידי המנחה ותועבר לאחר מכן גם לאישורי. בבחינה תידרשו להציג הבנה ובקיאות במחקר הקיים, תוך הדגמת החומר התיאורטי/עיוני על הטקסט הספרותי שנבחר.

בדומה למסלול הראשי חודש לפני הבחינה עליכם להגיש תקציר בהיקף של 2-1 עמודים, ובו הפרטים הבאים: הצגת הנושא והקורפוס הנבחר, נימוק הבחירה בקורפוס זה, השאלות שבהם תרצו להתמקד. תקציר זה יהווה בסיס משותף לדיון בבחינה עצמה.

שימו לב ללוח ה​זמנים:

  1. בחודש הראשון של הסמסטר בו בחרתם להיבחן יש לתאם איתי פגישה ולבחור את הטקסטים לבחינה ואת הנושא בו תתמקדו. מי שבחר מסלול מחקרי יופנה למנחה מהמחלקה שילווה אותו בתהליך המחקר ובגיבוש הרשימה הביבליוגרפית.
  2. מסלול מחקרי- גיבוש רשימה ביבליוגרפית הגשתה ואישורה לכל המאוחר עד חודש לפני מועד הבחינה. לאחר אישור הרשימה אני אתאם את הבחינה מול שני בוחנים ומול סיגל לצורך שריון מועד וכיתה.
  3. יש להגיש תקציר חודש לפני מועד הבחינה- שימו לב כי מי שלא יגיש תקציר בזמן לא יוכל לגשת לבחינה. התקציר נועד לכך שהבוחנים יוכלו להתכונן לבחינה.


חומרי​ הבחינה:


לכל שאלה ניתן לפנות אלי לכתובת: shimonyb@bgu.ac.il

​בהצלחה ובברכה

ד"ר בתיה שמעוני,
מתאמת בחינת הגמר לתואר שני במסלול הכללי והמסלול לכתיבה יצירתית
המחלקה לספרות