שם​​
נושא עבודת המחקר
​מנחה
​ליצירת קשר
​מעין איתן
​מיפהפיות נמות למאהבים רצחניים: פואטיקה של שינה בשירה עברית חדשה
ד"ר ענת ויסמן​
maayaneitan@gmail.com
​אליהו אשד
​מגמות מרכזיות ב"עלילון" (קומיקס) הישראלי 2000-1935
​פרופ' גידי נבו
ד"ר ברוך בליך
elieshe@zahav.net.il
​יפתח אשכנזי
​הספרות הישראלית ב-2008
​פרופ' יגאל שוורץ
yiftach_ashkenazi@yahoo.com
​שי בוזגלו
​שירתו ועולמו של מרדכי דב גיאורג לאנגר
​ד"ר פיטר לנרד
alurin25@gmail.com
​לירון בירן-ניסנהולץ
​המרחב האקס-טריטוריאלי כטופוס ספרותי בסיפור התלמוד הבבלי
​פרופ' חיים וייס
lironbir@post.bgu.ac.il
​חניתה ברבירו
​ג'וחה - ייהודו החלקי של גיבור תרבות כללית וייחודו של קורפוס סיפורי ג'וחה במסורת הספרית-יהודית העממית
​ד"ר אליעזר פאפו
barbiro@post.bgu.ac.il
​מעין גלברד-עזיזה
​"ענף השיבולת": ענף נוסף בספרות דור המדינה, על פרוזה מאת המשוררות דליה רביקוביץ, נורית זרחי ותרצה אתר
​פרופ' חנה סוקר-שווגר
gelbardmaayan@gmail.com
​תומר גרדי
​גלובליזציה וספרות עולם עברית בת-זמננו
​ד"ר שירה סתיו
tomer.gardix@gmail.com
​אבי יפרח

​"אם ערוכה ברמ"ח איברים שלך משתמרת..." קריאה פרפורמטיבית בכמה מסוגיות התלמוד: מחוות פיזיות, העמדה, הבעות פנים ו"הוראות בימוי"
​פרופ' חיים וייס
ד"ר יאיר ליפשיץ
Avi333y@gmail.com
​נעמה ישראלי
​איך לחיות: יומיום וכתיבה אצל יואל הופמן ואורלי קסטל-בלום
​ד"ר בתיה שמעוני
פרופ' יגאל שוורץ

​יוני ליבנה
​הפואטי כמרחב מקודש ביצירת ח"ן ביאליק, לאה גולדברג וסמי ברדוגו
​פרופ' חנה סוקר-שווגר

​רון לסרי
​מנורת המאור ליצחק אבוהב ולישראל אלנקאוה: עיון ספרותי בשתי אנתולוגיות לאגדת חז"ל מקסטיליה במאה הי"ד
​ד"ר אליעזר פאפו
ד"ר פיטר לנרד
ronlasrine@gmail.com
​אבישי-בנימין מונק
​"ספר הקטרוג והאמוני": המידול הפואטי החדש של אורי צבי גרינברג בשנות השלושים
​פרופ' יגאל שוורץ
פרופ' אבידב ליפסקר
​munka@post.bgu.ac.il​
​יודית מילר

​"והגעתי אל הגשר. לאט אני עובר עליו." הייצוג של אירופה בספרות העברית 1938-1890
​פרופ' חמוטל צמיר
פרופ' עינת פיינברג
judithmueller.jm@googlemail.com​
​דוד-מקסימיליאנו מנריקה
​"ליברו לאדינו אי סון פאלאבראש די זוה"ק [זוהר קדוש]": עיון וניתוח כתבי יד ומהדורות של תרגומי ספרות הזוהר לספרדית-יהודית
​ד"ר אליעזר פאפו
פרופ' רונית מרוז
davidman@post.bgu.ac.il
​עירית נזר
​אינטרטקסטואליות ב"עד הנה" לעגנון - קריאה צמודה
​פרופ' חיים וייס

​אורית סגל
​"בתי את מצערת את הבריות..." - עיון בסיפורי אבות ובנות בתלמודים ובמדרשים
​פרופ' חיים וייס
orits@yji.org.il
​תמר סתר
​דוד שיץ - מונוגרפיה
​פרופ' יגאל שוורץ
tamar.setter@gmail.com
​אילאור פורת
​קלות וקושי בשירת חזי לסקלי
​ד"ר ענת ויסמן
ailor@post.bgu.ac.il
​תהל פרוש
​המפנה הניאו-ליברלי בספרות העברית במאה ה-21
​פרופ' יגאל שוורץ
ד"ר רועי גרינוולד
tahelf@gmail.com
​עדי צביאלי
​פואטיקה ואידאולוגיה בעיבודי אגדות חז"ל לילדים
​פרופ' חיים וייס
adizv@yahoo.com
​יערה קרן
​אזורי-הגבול של הייצוג: ארס-פואטיקה ואתניות
​פרופ' חנה סוקר-שווגר

​אפרת רבינוביץ-לסרי
​"שירה היא דיבור במקום שלעולם לעולם אין בו חיבור" - על הזיקה בין אי-מובנות ללשון דיבור בשירה
​ד"ר ענת ויסמן
ד"ר פנינה שוקרון-נגר
efratrab@bgu.ac.il
​לינה רוז
​פואטיקה של ניגודים בספרות הילדים של מאיר שלו
​ד"ר בתיה שמעוני

​אליהו רוזנפלד
​תפקידו ומאפייניו של המספר בסוגיות הלכתיות בתלמוד הבבלי
​פרופ' חיים וייס
eliyahuro@gmail.com
​יוליה רזייב
​"כשכל שרת הופך למלך": ניסים אלוני: התרבות הדמוקרטית בעיני אנרכיסט מלוכני
​פרופ' אמריטוס דוד אוחנה
פרופ' חבר בדימוס יצחק בן-מרדכי
yulirza@gmail.com
​אוראל שרפ
​"אותיות ירוקות אדמדמות וניצוצות של אש לבנה": המקורות היהודיים בפרוזה של יוסף חיים ברנר
​פרופ' חיים וייס
ד"ר אמיר בנבג'י


אודליה ששון
​"זה התחיל בשני הורים..." ייצוגי המשפחה ההטרונורמטיבית והמשפחה האלטרנטיבית בספרות העברית לילדים משנות ה-70 ועד ימינו
​ד"ר בתיה שמעוני
odelyasas@hinuchm.k12.il​