מעין איתן: מיפהפיות נמות למאהבים רצחניים: פואטיקה של שינה בשירה עברית חדשה. בהנחיית ד"ר ענת ויסמן.

אליהו אשד: מגמות מרכזיות ב"עלילון" (קומיקס) הישראלי 2000-1935. בהנחיית פרופ' גידי נבו וד"ר בליך.

יפתח אשכנזי: הספרות הישראלית 2009-2008: מחקר סינכרוני על הספרות הישראלית המאוחרת כמערכת. בהנחיית פרופ' יגאל שוורץ.

שי בוזגלו: שירתו ועולמו הפואטי של מרדכי דב גיאורג לאנגר. בהנחיית ד"ר פיטר לנרד.

לירון בירן-ניסנהולץ: המרחב האקס-טריטוריאלי כטופוס ספרותי בסיפור התלמוד הבבלי. בהנחיית פרופ' חיים וייס.

חניתה ברבירו: ג'וחה – ייהודו החלקי של גיבור תרבות כללית וייחודו של קורפוס סיפורי ג'וחה במסורת הספרדית-יהודית העממית. בהנחיית ד"ר אליעזר פאפו.

מעין גלברד-עזיזה: "ענף השיבולת": ענף נוסף בספרות דור המדינה על פרוזה מאת המשוררת דליה רביקוביץ, נורית זרחי ותרצה אתר. בהנחיית פרופ' חנה שווגר-סוקר.

תומר גרדי: גלובליזציה וספרות עולם עברית בת-זמננו. בהנחיית ד"ר שירה סתיו.

מוריה דיין קודיש: אסתטיקה מדרשית ביצירתו של שלום יעקב אברמוביץ'. בהנחיית ד"ר ענת ויסמן ופרופ' חיים וייס.

אבי יפרח: "אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת...": קריאה פרפורמטיבית בכמה מסוגיות התלמוד: מחוות פיזיות, העמדה, הבעות פנים ו'הוראות בימוי'. בהנחיית פרופ' חיים וייס וד"ר יאיר ליפשיץ.

נעמה ישראלי: איך לחיות: יומיום וכתיבה אצל יואל הופמן ואורלי קסטל-בלום. בהנחיית ד"ר בתיה שמעוני ופרופ' יגאל שוורץ.

יוני ליבנה: הפואטי כמרחב מקודש ביצירת ח"ן ביאליק, לאה גולדברג וסמי ברדוגו. בהנחיית פרופ' חנה שווגר-סוקר.

רון לסרי: אנתולוגיות של אגדות חז"ל בתרבות יהודי ספרד מן המאה הי"ד ומראשית המאה הט"ז: אופני איסוף, עריכה, עיבוד ומסירה. בהנחיית ד"ר אליעזר פאפ וד"ר פיטר לנרד.

בנימין מונק-אבישי: 'ספר הקטרוג והאמונה': המידול הפואטי החדש של אורי צבי גרינברג בשנות השלושים. בהנחיית פרופ' יגאל שוורץ ופרופ' אבידב  ליפסקר.

יודית מילר: "והגעתי אל הגשר. לאט אני עובר עליו". הייצוג של אירופה בספרות העברית 1938-1890. בהנחיית ד"ר חמוטל צמיר ופרופ' ענת  פיינברג.

יצחק מלר: לטבול את העט בתוך הפצע: טראומה ופוסט-טראומה בסיפורת של יורם קניוק. בהנחיית ד"ר אמיר בנבג'י ופרופ' חיים וייס.

דוד-מקסימיליאנו מנריקה: "ליב? רול אדינו אי סון פאלאב? ראש די זוה"ק [זוהר הקדוש]'? עיון וניתוח כתבי יד ומהדורות של תרגומי ספרות הזוהר לספרדית-יהודית. בהנחיית ד"ר אליעזר פאפו ופרופ'  רונית מרוז

עירית נזר: אינטרטקסטואליות ב'עד הנה' לעגנון – קריאה צמודה. בהנחיית פרופ' חיים וייס.

אורית סגל: "בתי את מצערת את הבריות..." – עיון בסיפורי אבות ובנות בתלמודים ובמדרשים. בהנחיית פרופ' חיים וייס.

תמר סתר: דוד שיץ – מונוגרפיה. בהנחיית פרופ' יגאל שוורץ.

אליאור פורת: אמנות השירה של חזי לסקלי. בהנחיית ענת ויסמן.

תהל פרוש: המפנה הניאו ליברלי בספרות העברית במאה ה-21. בהנחיית פרופ' יגאל שוורץ וד"ר רועי גרינוולד.

עדי צביאלי: פואטיקה ואידיאולוגיה בעיבודי אגדות חז"ל לילדים. בהנחיית פרופ' חיים וייס.

יערה קרן: אזור-הגבול של הייצוג: ארס-פואטיקה ואתניות. בהנחיית פרופ' חנה שווגר-סוקר.

אפרת רבינוביץ-לסרי: "שירה היא דיבור במקום שלעולם לעולם אין בו חיבור" – על הזיקה בין אי-מובנות ללשון דיבור בשירה. בהנחיית ד"ר ענת ויסמן וד"ר פנינה שוקרון-נגר.

רוז לינה: פואטיקה של ניגודים בספרות הילדים של מאיר שלו. בהנחיית ד"ר בתיה שמעוני.

אליהו רוזנפלד: תפקידו ומאפייניו של המספר בסוגיות הלכתיות בתלמוד הבבלי. בהנחיית פרופ' חיים וייס.

רבקה רוזנר: "לשבור את החזיר": תמאטיקה, פואטיקה ואתיקה אצל אתגר קרת. בהנחיית פרופ' גידי נבו.

עירית רונן: שירת אהרן שבתאי: אתוס, מיתוס ולוגוס. בהנחיית פרופ' חנה שווגר-סוקר.

יוליה רזייב: "כשכל שרת הופך למלך" ניסים אלוני: התרבות הדמוקרטית בעיני אנרכיסט מלוכני. בהנחיית אמריטוס דוד אוחנה ופרופ' חבר בדימוס יצחק בן-מרדכי.

שירה שורצמן מציאל: "מי אני ומה שמי?": טדרוס אבולעפיה, דיוקנו של משורר בספרד הנוצרית במאה ה-י"ג. בהנחיית ד"ר חביבה ישי.

אוראל שרפ: המקורות היהודיים בפרוזה של ברנר. בהנחיית פרופ' חיים וייס וד"ר אמיר בנבג'י.

אודליה ששון: "זה התחיל בשני הורים..." ייצוגי המשפחה ההטרונורמטיבית והמשפחה האלטרנטיבית בספרות העברית לילדים משנות ה-70 ועד ימינו. בהנחיית ד"ר בתיה שמעוני.