שםכתובת מיילנושא הדוקטורטשם המנחהמספר ORCID
אבי יפרחavi333y@gmail.com"אם ערוכה ברמ"ח אברים שלך משתמרת..." קריאה פרפורמטיבית בכמה מסוגיות התלמוד: מחוות פיזיות, העמדה, הבעות פנים והוראות בימוי"פרופ' חיים וייס0009-0001-0535-1905
נעם קרון-בורורוביץnoamkro@post.bgu.ac.ilהספרות והעיר: "ייצוגים של מרחבים אורבניים בספרות העברית החדשהד"ר איתי מרינברג ופרופ' יגאל שוורץ0000-0002-7579-3522
אסף פורגסforges@post.bgu.ac.ilטרם נקבעד"ר שירה סתיו0009-0002-3200-480X
נעמה ישראליnaamaisraely@gmail.comאיך לחיות: יומיום וכתיבה אצל יואל הופמן ואולי קסטל-בלוםד"ר בתיה שמעוני ופרופ' יגאל שוורץ0000-0003-0779-5865
מעין גלברד-עזיזהgelbardmaayan@gmail.com"ענף השיבולת": ענף נוסף בספרות דור המדינה על פרוזה מאת המשוררת דליה רביקוביץ, נורית זרחי ותרצה אתר פרופ' חנה סוקר-שווגר0000-0002-8698-3073
חגי בנסוןBENSONHAGGAI@GMAIL.COMהביטויים הספרותיים של התמורה ביחס לכתבי הקודש במעבר מההשכלה ללאומיותד"ר אמיר בנבג'י0009-0003-7636-2550
דעאל רודריגז גארסיהdaelrod@gmail.comהפואטיקה של סיפורי מעשיות לרבי נחמן מברסלבד"ר רועי גרינוולד0009-0004-8535-2642
רונית אלפרןalpernro@gmail.comמקומם של ישראל והשפה העברית בספרות המהגרים הישראליים הנכתבת מחוץ לגבולות ישראל במאה ה-21פרופ' יגאל שוורץ      וד"ר ענת ויסמן 
מורן אריהaryem@post.bgu.ac.ilשירת מכונות חיותחיים ומכניזמים בשירת שולמית אפפל, אפרת מישורי ואנה הרמןפרופ' חנה סוקר-שווגר0000-0002-8184-0006
חניתה ברבירוbarbiro@post.bgu.ac.ilג'וחה - יחודו החלקי של גיבור תרבות כללית וייחודו של קורפוס סיפורי ג'וחה במסורת הספרדית-יהודית העממיתד"ר אליעזר פאפו 
עמרי זיידנברגomri.seidenberg@gmail.comלאום או מעמד? ייצוגי קהילה בפרוזה שנכתבה בעברית וביידיש בין שתי מלחמות עולם.פרופ' חנה סוקר-שווגר 
אורית כרמל-רפאליorit_carmel10@walla.co.ilתרגיל במינוריות: משוררים בני הדור השלישי להגירה מארצות ערבד"ר בתיה שמעוני 
יוני ליבנהyoniliv@gmail.comהפואטי כמרחב מקודש ביצירת ח"נ ביאליק, לאה גולדברג וסמי ברדוגופרופ' חנה סוקר-שווגר0000-0002-2990-9694
דב ליפשיץdovli@post.bgu.ac.ilעדה, חכמיה וסיפוריה: ההגיוגרפיה היהודית-ספרדית הירושלמית בשחר המודרנהד"ר אליעזר פאפו 
עירית נזרiritis8@walla.com"אותיות אני רואה, ספר איני רואה": אינטרטקסטואליות ב"עד הנה" לעגנון - קריאה צמודהפרופ' חיים וייס 
אלדד ציוןeldadzion@gmail.comשיח ירושלים: מחקר השוואתי של הספרות שנועד לתמוך בשתדלות השדרי"םד"ר אליעזר פאפו0009-0008-6612-8337
עירית רונןiritronenn@gmail.com"כי אהרן, כי אהרן, כי אהרן": מופע העצמי בשירת אהרן שבתאיפרופ' חנה סוקר-שווגר 
מעין איתןmaayaneitan@gmail.comמיפהפיות נמות למאהבים רצחניים: פואטיקה של שינה בשירה עברית חדשהד"ר ענת ויסמן0000-0003-3873-5590
אושרת אסייג-לופזoshratlopez@gmail.comלחיות יפה וחופשי - יוסף טרומפלדור - מונוגרפיהפרופ' יגאל שוורץ ופרופ' חיים וייס 
אפרת נועהnoaephrat@gmail.comטרם נקבעפרופ' חיים וייס וד"ר אמיר בנבג'י 
שי בוזגלוalurin25@gmail.comשירתו ועולמו הפואטי של מרדכי דב גיאורג לאנגרד"ר רועי גרינוולד 
לירון בירן-ניסנהולץlironbir@post.bgu.ac.ilהמרחב האקס-טריטוריאלי כטופוס ספרותי בסיפור התלמוד הבבליפרופ' חיים וייס 0000-0003-2603-5618
ענבל בראלinbalbarelgot@gmail.comטרם נקבעד"ר חנה סוקר- שווגר וד"ר ענת ויסמן 
גנית מיירganit.mayer@gmail.comהוצאה עצמאית של פרוזה בישראל 2010-2021פרופ' יגאל שוורץ ופרופ' חיים וייס 
דוד מנריקהdavidman@post.bgu.ac.ilעיון וניתוח כתבי יד ומהדורות של תרגומי ספרות הזוהר לספרדית-יהודיתד"ר אליעזר פאפו ופרופ' ר. מרוז 
תהל פרושtahelf@gmail.comהמפנה הניאו ליברלי בספרות העברית במאה ה-21ד"ר רועי גרינוולד 
דויד פרץhabuah@gmail.comהפואטיקה כתעוד - שירי הזמר של יוצאי ארצות האסלם בישראל 1948-1977פרופ' גידי נבו 
צביאלי עדיzvieliadi@gmail.comפואטיקה ואידיאולוגיה בעיבודי אגדות חז"ל לילדיםפרופ' חיים וייס0009-0007-5949-4032
אפרת רבינוביץ-לסריefratrab@post.bgu.ac.il"שירה היא דיבור במקום שלעולם לעולם אין בו חיבור" - על הזיקה בין אי-מובנות ללשון דיבור בשירהד"ר ענת ויסמן0000-0002-9967-9337
לינה רוזlalamickrose@gmail.comפואטיקה של ניגודים בספרות הילדים של מאיר שלוד"ר בתיה שמעוני ​