התכנית הדו מחלקתית של כלכלה וגאוגרפיה מציעה שלושה מסלולי לימוד חדשים: כלכלה וסביבה, כלכלה ולימודים עירוניים וכלכלה וגאואינפורמטיקה. יתרו​​​​נות התכניות שהסטודנטים לכלכלה יהיו פטורים מקורסי חובה המקבילים לאלו הנלמדים במחלקה לכלכלה, ויוכלו להקדיש את הנק"ז לטובת העמקת הידע במגוון של קורסי בחירה מרתקים.

תחומי הלימוד:


כלכלה וסביבה​ 

ההשפעה האנושית על כדור הארץ הגיעה לשיא ומשבר אקולוגי ואקלימי חסר תקדים עומד בפתח. בתכנית לכלכלה וסביבה נלמד על התהליכים הגורמים לשינוי הסביבה הטבעית, 
על האתגרים הצפויים לאדם ולטבע בעשורים הקרובים ועל דרכי ההתמודדות עמם. בתכנית נשים דגש מיוחד לנושאים של קיימות סביבתית וחברתית ולניתוח טביעת הרגל האקולוגית של האדם. בוגרי התכנית יירכשו ידע ומיומנויות אשר יאפשרו השתלבות במערך קבלת ההחלטות שיעצבו את פני כדור הארץ והיושבים בו בדורות הבאים.

כלכלה ולימודים עירוניים

יותר ממחצית מאוכלוסיית כדור הארץ מתגוררת כיום ביישובים עירוניים. הלימודים העירוניים מקנים ידע והבנה של תהליכי עיור ופרבור, מערכות המגורים והכלכלה של העיר, הבנת ההשפעה של שינויים חברתיים כמו הזדקנות האוכלוסייה, שינויים סביבתיים הקשורים להתחממות הגלובלית ושינויים כלכליים, הנובעים מהגירה לעיר. תכנית הלימודים מתמקדת בהבנת תהליכי השינוי בסביבה הבנויה – העיר וסביבותיה – ממגוון גדול של היבטים. הלימודים חושפים את התלמידים לתהליכים עכשוויים הקשורים להתפתחויות טכנולוגיות, לכלים של העיר החכמה, להשפעות של האצת הבניה ופיתוח תשתיות תחבורה. הסטודנטים יכירו תהליכי התפתחות ושינוי בערים ויקבלו כלים לניתוח תופעות חברתיות, כלכליות ופוליטיות. בנוסף, הלימודים מקנים היכרות מעמיקה עם מערכות תכנון ערים, תכנון תחבורה, צדק חברתי ושילוב חברתי של מגוון אוכלוסיות. 

גאו-אינפורמטיקה​

הלימודים בתכנית לגאו-אינפורמטיקה מהווים חשיפה לעולם המורכב ש​ל מדעי הנתונים המרחביים. מטרת תוכנית הלימודים היא להציג בפני הסטודנטים את שאלות היסוד של הגאואינפורמטיקה כתחום מדעי ניסויי ולהקנות להם ידע, יכולת אנליטית ומושגים בסיסיים בתחום וכן ללמד אותם את כלי פיתוח הקוד ולחשוף את היישומים השונים ש​ל הגאואינפורמטיקה במשק הישראלי והעולמי.

מידע נוסף על תכניות הלימוד בשילוב המחלקה לכלכלה מופיע בשנתון​