pic2.png 


המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ עוסק בפיתוח תוכניות הדרכה ייחודיות למפעלים וארגונים בהתאם לצורכי הארגון או המפעל. התוכניות תפורות על פי הגדרת הלקוחות, תוך מתן ייעוץ מקצועי של צוות המרכז והגורמים האקדמיים. התוכניות המוצעות הן מתוך מרחב הידע האוניברסיטאי וניתנות במגוון נושאים כגון:  ניהול, פיננסים, הנדסה, מדעים, שפות ועוד.

 ניתן לקיים את ההדרכה הפנים ארגונית/מפעלית בקמפוס אוניברסיטת בן-גוריון, או בכיתת לימוד אצל הגורם המזמין.

מבין לקוחות המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ: עיריית באר-שבע, עיריית ערד, ביטוח לאומי, צה"ל, כיל, שרותי בריאות כללית,

רשות הטבע והגנים, לשכת רואי החשבון ועוד.

 

לפיתוח תוכניות וקורסים נא לפנות למשרדינו:

טלפון: 08-6472626​

דואר אלקטרוני: uces@bgu.ac.il

קורסים

שם הקורס
  
איכות הסביבה
ביקורת פנימית-קורס הכנה לבחינות ה-CIA
בניית אתרים באינטרנט
דיני מכרזים והתקשרויות
דיני עבודה
הכשרת דירקטורים בחברות ונושאי משרה בכירה
חידושים טכנולוגים בהנדסה
כלכלה סביבתית
מיגון מבנים
ניהול כספי ועסקי למנהלים
ניהול מערכי אחזקה ותמיכה תחזוקתית
ניהול פרויקטים מבוסס PMI
סדנת העצמה למנהלים
סוגיות מרכזיות בבריאות וסביבה
עמידות מבנים בפני רעידות אדמה
פתרון בעיות טכנולוגיות וחשיבה המצאתית בשיטת TRIZ למהנדסים
קורס הכנה למבחן ה-®PMP
תיכנון ופיקוח על הייצור (תפ"י)