סוגיות מרכזיות בבריאות וסביבה

​​רקע

בריאות הסביבה מתייחסת למערכת יחסי גומלין שבין האדם לסביבה, מתוך דאגה לבריאותו ולאיכות חייו של האדם, תוך התחשבות בהיבטים תברואתיים וסביבתיים (מתוך אתר משרד הבריאות).

 

מטרה

הכרת מושגים ועקרונות בבריאות הסביבה; הבנת הקשרים שבין סביבה ובריאות האדם.

 

קהל היעד

מהנדסים, עובדי תחום איכות הסביבה, עובדי מערכות הבריאות והמתעניינים בתחום.

 

תכני הלימוד

הקורס עוסק בסוגיות מרכזיות העומדות על סדר היום בתחום השפעת הגורמים הסביבתיים על הבריאות בישראל ובעולם. מקרי הבוחן ינותחו הן בהקשר המדעי והן בהקשר של קביעת מדיניות.

בין הנושאים:

  • מבוא לבריאות הציבור
  • כימיקלים והשפעתם על הבריאות כולל השפעות בריאות לחשיפה באופנים
  • שונים (אויר, מים, מזון)
  • השפעות שינויי אקלים על  בריאות האדם
  • ממשק מדע-מדיניות והיבטים חברתיים וכלכליים
  • תכנון תחבורה בראי בריאות וסביבה
  • אקו-בריאות

 

מרכז אקדמי

דר' נדב דוידוביץ מהפקולטה למדעי הבריאות באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

מרצים

חברי סגל מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרצים אורחים מומחים בתחום

 

אופן ההוראה

הוראה פרונטאלית, דיונים וניתוחי מקרים (Case study).

 

היקף

40 שעות אקדמיות (10 מפגשים של 4 שעות אקדמיות כ"א).

 

מלגות

הקורס מוכר להחזרים כספיים מקרנות הידע השונות.

 

מקום הלימודים

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

 

תעודה

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. תעודה לגמול תינתן לעומדים בדרישות הגמול.​