קורס כלכלה סביבתית

מטרה

מתן כלים ורקע תיאורטי לניתוח בעיות מתחום יחסי-גומלין בין החברה והסביבה.
 
קהל היעד                
עובדי משרד הבריאות, עובדי המשרד לאיכות הסביבה ועובדים מתחומי הבריאות ואיכות הסביבה.
 
תכני הלימוד
  • מושגי יסוד בכלכלה
  • מהי מדיניות סביבתית
  • בחירה חברתית
  • כשלי שוק
  • התערבות הממשלה בהקצאת משאבים יעילה
  • ניתוח עלות תועלת וייעול עלויות
  • פיתוח כלכלי ואיכות הסביבה
  • ההערכה הכלכלית של משאבים סביבתיים
 
מרכז אקדמי
דר' אופיר רובין, ביה"ס לניהול, המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
 
מרצים
חברי סגל מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב ומרצים אורחים.
 
אופן ההוראה
הוראה פרונטאלית, סימולציות, דיונים וניתוחי מקרה (Case study).
 
היקף
40 שעות אקדמיות
 
מלגות
הקורס מוכר להחזרים כספיים מקרנות הידע השונות.