דיני מכרזים והתקשרויות
חוק חובת מכרזים
 
 
קורס זה ידון במשפט המהותי והפרוצדוראלי החל על תהליך ההתקשרות ועל חוזה הרשות המתגבש בעקבותיו. משפט זה מורכב משתי מערכות דינים: פרטית וציבורית. דגש רב יושם על חידושים שחלו בשנים האחרונות ועל סוגיות בעלות חשיבות פרקטית רבה. 
 
מטרה
העמקת הידע בתחום המכרזים במגזר הפרטי בכלל ובמגזר הציבורי בפרט.
 
קהל היעד
הקורס נועד להוות כלי עבודה מעשי עבור מנהלי רכש וקניינים , מנהלי כספים וגזברים מנהלי פרויקטים, מנהלי תפ"י, נציגי מכירות ולכל גורם הנדרש לבצע התקשרויות חיצוניות עם צדדים שלישיים.
 
בין הנושאים בקורס
  • מהו מכרז
  • סוגי מכרזים
  • חוק חובת המכרזים
  • עיצוב תוכנו של המכרז
  • חוזה המכרז
  • הביטים משפטיים
  • מסמכי המכרז ופרסומו
  • הגשת ההצעה
  • ניהול המכרז
  • ביטול המכרז
                       
 היקף
40 שעות אקדמיות