TRIZ_22521519_original.jpg 

רקע
מהנדסים ומנהלים מתמודדים באופן תדיר עם בעיות הנדסיות וניהוליות מגוונות. רובן נפתרות בצורה מהירה וקלה, אולם חלקן חוזרות ונשנות חרף המאמצים המושקעים בפתרונן.
הקורס מציג גישה שיטתית הנקראת I-TRIZ למציאת פתרונות יצירתיים ובלתי שיגרתים לבעיות הנדסיות וניהוליות. המתודולוגיה נלמדת במספר אוניברסיטאות בעולם ונמצאת בשימוש חברות מובילות .

מטרת הקורס            
הקורס מקנה כלים מעשיים למציאת פתרונות יצירתיים העשויים להביא לחיסכון כספי, לקיצור זמני פיתוח, לשיפור איכות המוצר או התהליך ולהתייעלות.

קהל היעד                
☑️ מהנדסים, חוקרים, עובדי מעבדות, מנהלים בדרגים שונים המעוניינים לרכוש כלים לפתרון בעיות בצורה סיסטמתית.

בין הנושאים בקורס    
⎈ מהי חשיבה יצירתית ומדוע קשה לנו לחשוב מחוץ לקופסה
⎈ יסודות שיטת TRIZ – עקרונות החשיבה ההמצאתית (אילוצים, פתרון אידיאלי, סתירות פנימיות, עקרון העולם הסגור)
⎈ ניתוח שורש של בעיה (Root Cause Analysis) באמצעות Problem Formulator. תילמד טכניקה יישומית לפירוק בעיה למרכיביה  הקטנים ביותר
⎈ מציאת כיווני פתרון אפשריים באמצעות מאגר דוגמאות ממוחשב
⎈ חיזוי וניתוח תקלות בתהליך התכנון והפיתוח על פי שיטת TRIZ
⎈ גישה שיטתית להגנה על פטנטים
⎈ גישות נוספות לחשיבה יצירתית סיסטמתית: Bio-inspiration, גישת SIT לפתרון בעיות, טכניקת 9-windows לניתוח בעיות
⎈ הבנת התהליך האבולוציוני של התפתחות מוצרים וטכנולוגיות וניצולו לחיזוי כיווני התפתחות של מוצרים וטכנולוגיות

מרכז מקצועי ומנחה   
מר עמוס רדליך - מוסמך בניהול תעשייתי, בעל ניסיון רב בתעשייה ובהוראת התחום.

שיטת הלימוד
למידה עיונית לצד תרגול מעשי יישומי באמצעות דוגמאות לשימוש מוצלח של הגישה בתחומי ההנדסה, הניהול, הסייבר, השירות, הפיננסים ועוד.

היקף
40 שעות אקדמיות. 10 מפגשים, 4 שעות אקדמיות כ"א.

מקום הלימודים        
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

גמול השתלמות         
הקורס מוכר לגמול השתלמות בהיקף של 40 שעות. בכפוף לנהלי ועדות הגמול.

מלגות
הקורס מוכר למלגות מקרנות הידע השונות.

תעודה                    
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב. תעודה לגמול השתלמות תינתן בכפוף לעמידה בנהלי הגמול.

לפרטים והרשמה       
טלפון: 08-6472626 I פקס: 08-6477386 I דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3