קורס איכות הסביבה

הכשרת עובדים בכירים לנאמני איכות הסביבה בארגון או במפעל

  
קהל היעד
מהנדסים, הנדסאים וטכנאים המיועדים לשמש כנאמני איכות הסביבה.
 
תוכנית הקורס
 • מבוא לאיכות הסביבה ואקולוגיה
 • אפיון מזהמים שיטות ניטור ומדידה
 • זיהום האוויר והסביבה
 • מים ושפכים
 • זיהום קרקע ומים
 • תהליכי הפרדת מוצקים
 • סוגי פסולת, אתרי פסולת נהלי שינוע וטיפול
 • הערכת סיכונים 
 • עקרונות דיני איכות הסביבה, חקיקה ותקינה בינלאומית וישראלית
 • שיטות וציוד לבקרת פליטות ומזהמים
 • רישוי ואישור סטטוטורי
 • טיפול ביולוגי בשפכים עירוניים ותעשייתיים
 • תהליכים אלקטרו-כימיים לטיפול במים ושפכים
 
מרצים
מהמחלקה להנדסה סביבתית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב וכן מרצים נוספים העובדים ו/או חוקרים את התחום.
 
מקום הלימודים         
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, קמפוס טוביהו (בית היאס).
 
תעודה
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.  
 
לפרטים והרשמה       
טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386
דוא"ל: uces@bgu.ac.il
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3 
 
הקורס מוכר לגמול השתלמות בכפוף לכללי ועדות הגמול