ניהול מערכי אחזקה.jpg 

רקע
מערכות דוגמת קווי יצור, כלי תחבורה, מערכות תקשורת, מערכות נשק וכו', נרכשות ומיועדות לשמש את הארגונים המתפעלים לתקופה ארוכה. על מנת לשמור על כשירותן ולהפיק את מלוא הרווח התפעולי נדרש ביצוע פעילויות אחזקה וקיום מערך תחזוקתי תומך. ההתקדמות הטכנולוגית המהירה מחייבת ביצוע שינויים ושדרוגים על מנת לשמרן בחזית התפעול. קורס זה בא לצייד את העוסקים בניהול ובקבלת החלטות בתחומי האחזקה והתמיכה התחזוקתית בהבנה המתודולוגית ובכלים פרקטיים ישומיים הנדרשים לעמידה ביעילות באתגרים אלו. 

מטרות הקורס        
⎈ הכרת עקרונות התכנון של תכונות המערכות, תכנון וניהול מדיניות האחזקה וההערכות  התמיכה הנדרשת לתחזוקת  המערכות. 
⎈ הכרת שיטות מקובלות וחדשניות לפתרונות מיטביים בגישות מערכתיות והתאמתם לשלבים השונים של מחזור החיים של המערכות הנתמכות.
⎈ הקניית כלים פרקטיים ליישום תכולות הלימודים במקומות העבודה.

קהל היעד
הקורס מיועד לבעלי תפקידים מתחום האחזקה, התפעול, והניהול הלוגיסטי של מערכי התחזוקה בגופים שונים העוסקים בתחזוקה אורגנית או כמיקור חוץ של תחזוקת קווי יצור, מערכות תפעוליות ומרכיביהם. 

נושאי הקורס
⎈ אמינות: מודלים של אמינות. חיזוי אמינות, הוכחת וגידול אמינות.
⎈ אחזקתיות: חיזוי, מדידת ושיפור אחזקתיות.
⎈ זמינות: חישובי זמינות אינהרנטית, זמינות מבצעית, שיפורי זמינות.
⎈ בטיחות: מתודולוגיה, מודלים של הערכת ושיפור בטיחות.
⎈ מדיניות אחזקה: מתקנת, מונעת, חזויה, מיישמת. ניתוח, בחינת וקביעת הצורך, הישימות, תדירות ביצוע ותכולה. תזמון פעילויות אחזקה.
⎈ תמיכה לוגיסטית באחזקה: ILS, Make or Buy. התאמת התמיכה הלוגיסטית למחזור החיים של המערכות הנתמכות.
⎈ ניהול מלאי חלפים לאחזקה: חיזוי ביקוש, התאמת ניהול המלאי למאפייני הפריט, התפעול, האחזקה והתחזוקה. ניהול נצרכים, מתכלים ובני-תיקון.
⎈ פתרון בעיות בגישה מערכתית - ניתוח דוגמאות רב תחומיות.
⎈ השבחת מערכות. תכנון וביצוע שינויים מבצעיים ותחזוקתיים.
⎈ מערכות מידע לניהול ותמיכת קבלת החלטות בתחומי האחזקה והתחזוקה.

היקף
52 שעות אקדמיות (13 מפגשים של 4 שעות אקדמיות כ"א).

מרצה
מר צחי שגיב, מרצה בפקולטה לניהול ולהנדסה באוניברסיטת בן - גוריון בנגב ובמוסדות אקדמיים נוספים בתחומי ניהול אחזקה וניהול שרשראות אספקה. בעל ניסיון רב בפיתוח מתודולוגיות, מערכות ניהוליות ומערכות תומכות החלטה בתחום. יועץ ומנחה קורסים מקצועיים בחברות תעשייתיות.

מקום הלימודים
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

תעודה
לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה מטעם המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

לפרטים והרשמה
טלפון רב קווי: 08-6472626, פקס: 08-6477386
דוא"ל: uces@bgu.ac.il, אתר אינטרנט: www.bgu.ac.il/uces
המרכז האוניברסיטאי ללימודי חוץ, קמפוס מרקוס, בנין 30, קומת קרקע, חדר 3