$$News and Reports$$

02 מאי 2022

​​​

​"אנו מוקירים את מקבלי מענק HFSP השנה, המדגישים את המצוינות המחקרית באוניברסיטת בן-גוריון בנגב", ציין  פרופ' רז ילינק, סגן נשיא האוניברסיטה ודיקן למו"פ.​​


מצוינות מחקרית בנושא 'מנגנונים מורכבים של אורגניזמים חיים' זיכתה את ד"ר שי פילוסוף מהמחלקה למדעי החיים וד"ר בן פלמר מהמחלקה לכימיה​ במענק יוקרתי מטעם הארגון המדעי הבין־לאומי HFSP. המענק, בגובה 37 מיליון דולר למשך 3 שנים, יתמוך בפרויקטים חדישים ויאפשר שיתופי פעולה גלובליים בין מדענים ממדינות שונות.​

ד"ר שי פילוסוף​, ראש המעבדה לחקר מערכות אקולוגיות מורכבות במחלקה למדעי החיים הוא רכז המחקר העוסק בשאלה: "כיצד מתווכת דינמיקת רשתות אקולוגיות את תגובת האורגניזמים לסביבות חדשות?". לתובנות של מחקר זה יהיו השלכות רחבות על אורגניזמים אחרים כמו: בעלי חיים, צמחים ועוד. כמו כן, עבודה זו ניתנת לביצוע בזכות שיתוף פעולה בין־לאומי ייחודי המגשר בין אקולוגיה ואבולוציה, מיקרוביולוגיה ופיזיקה סטטיסטית. 

 שי פילוסוף

הפרויקט של ד"ר פילוסוף וצוותו עוסק בשאלה: האם נוכל לחזות את תגובתם של אורגניזמים לשינויים סביבתיים? בעלי חיים, צמחים, חיידקים ועוד אורגניזמים יכולים להתמודד עם שינויים סביבתיים, כגון אלו הנובעים משינויי אקלים, על ידי התאמה של תכונותיהם. אולם אורגניזמים אינם חיים לבדם אלא בחברות אקולוגיות מגוונות שבהן הם יוצרים רשתות מורכבות של אינטראקציות. אם כך, כיצד אורגניזמים מתמודדים עם שינויים סביבתיים כשהם מוטמעים בתוך חברות אקולוגיות? שאלה זו תחקר על ידי שילוב תיאוריה וניסויים תוך שימוש בחיידקים כמודל.

ד"ר בן פלמר​ מהמחלקה לכימיה משתתף בצוות שינסה להסביר את המגוון יוצא הדופן של הצבעים בעולם הטבע. שאלה זו נחקרת מנקודות מבט שונות - מעולם הפיז​יקה, כימיה וכן ביולוגיה התפתחותית ואבולוציונית. על ידי שילוב בין דיסציפלינות שונות ושימוש בטכנולוגיות הדמיה מתקדמות, טכניקות אנליטיות, וביולוגיה מולקולרית, ד"ר פלמר ושותפיו למחקר מנסים להבין כיצד צבעים מגוונים מיוצרים בתוך עור חי.

 ד"ר בן פאלמרתוכנית HFSP היא תוכנית בין־לאומית לתמיכה במחקר בסיסי ביולוגי שיוסדה על ידי הארגון הבין־לאומי למדעי הגבולות האנושיים (HFSPO) שבסיסו בשטרסבורג, צרפת. מטרותיו הן לקדם שיתוף פעולה והכשרה בין־לאומי במחקר בין־תחומי המתקדם המתמקד במדעי החיים. ​

​​​​