$$News and Reports$$

16 ינו' 2022

​​

מצוינות אינה מילה ​גסה במשפחת זהבי- יפרמנקו. מענק המחקר היוקרתי -ERC מטעם האיחוד האירופי, ניתן השבוע לפרופ' מירב זהבי, כשנה לאחר שהוענק לבן זוגה, פרופ' קלים יפרמנקו. שניהם חוקרים במחלקה למדעי המחשב.


עשרות חוקרות וחוקרים מאוניברסיטת בן-גוריון בנגב קיבלו עד כה את מענק המחקר היוקרתיERC מטעם האיחוד האירופי. שניים מהם זוג נשוי העובדים בסמיכות, דלת ליד דלת, במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

פרופ' מירב זהבי, מומחית בתכנון וניתוח אלגוריתמים, זכתה במענק לטובת מחקרה בנושא בעיות מסלולים. נושא זה הביא לפריצות דרך וטכניקות של פיתוח אלגוריתמים. "אלגוריתמים פרמטריים מסייעים במציאת פתרונות מהירים לבעיות חישוביות קשות על ידי זיהוי פרמטרים קטנים המאפשרים להריץ את הקלט במהירות", הסבירה.

הצעתה של פרופ׳ זהבי לחקור ״בעיות מסלולים״ בצורה אחידה, היא שזיכתה אותה בפרס, שכן מחקר שכזה כמעט ולא נעשה בעבר. תוצאות המחקר צפויות להשפיע על הבנת אלגוריתמים ונושאים נוספים במדעי המחשב, כגון: תורת הגרפים, אלגוריתמי קירוב, תורת המטרואידים, ביו-אינפורמטיקה, גיאומטריה חישובית ועוד.

לפני כשנה זכה בפרס בן זוגה לחיים, פרופ' קלים יפרמנקו, שגם עובד משרד לידה במחלקה למדעי המחשב. את המענק קיבל ד"ר יפרמנקו עבור מחקרו בתחום קודים לתיקון שגיאות. במחקרו התמקד במציאת שיטות להעברת הודעות על גבי ערוצים רועשים, כך שלמרות הרעש, הנמען יקבל את ההודעה שנשלחה אליו בצורה תקינה.

מענק ה-ERC הוא ממענקי המחקר היוקרתיים והתחרותיים ביותר הניתנים לחוקר בודד על סמך פרמטרים כמו: חוקר/ת מוביל/ה וידוע/ה בקהילה הבינלאומית, פרסום מאמרים בכתבי עת נחשבים, קיומה של קבוצת מחקר ועוד. מועצת המחקר האירופית (European Research Council) מעניקה מדי שנה מענקים בגובה כולל של כ-2.5 מיליון יורו לתקופה של חמש שנים. 


פרופ' מירב זהבי ובן זוגה, פרופ' קלים יפרמנקו