$$News and Reports$$

08 פבר' 2022


לפרופ' איציק מזרחי, חבר סגל בכיר במחלקה למדעי החיים​ ובבית הספר לקיימות ושינויי אקלים, וחוקר בכיר במכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב (NIBN), שורה ארוכה של הישגים משמעותיים בתחום חקר המיקרוביום ואבטחת מזון בעולם. לאחרונה התבשר שהתקבל כחבר בארגון היוקרתי EAM - האקדמיה האירופית למיקרוביולוגיה. 


"זהו כבוד גדול עבורי להתקבל כחבר ב- EA​M,
ארגון משמעותי הפועל רבות לקידום תחום המיקרוביולוגיה באירופה ובכלל", אמר פרופ' מזרחי.

פרופ' איציק מזרחי


רק 170 מדענים מובילים מרחבי העולם חברים באקדמיה האירופית למיקרוביולוגיה (EAM). ארגון זה נולד כיוזמה מטעם האיחוד האירופאי של אגודות המיקרוביולוגיה (FEMS) ומטרתו להגביר את השפעת תחום המיקרוביולוגיה באירופה ולקדם מצוינות באמצעות תוכניות ופעילויות ממוקדות בתחום זה. 

במסגרת פעילות האקדמיה האירופית למיקרוביולוגיה מתקיימים שיתופי פעולה עם מוסדות בין־לאומיים נוספים בתחום מדעי הטבע, ניתנים פרסים מיוחדים להישגים מיקרוביולוגיים, מספקים ייעוץ ומומחיות לרשויות אירופאיות ומקומיות, מקדמים את החינוך למיקרוביולוגיה, קבוצות עבודה וכן הלאה. 

פרופ' איציק מזרחי, הוא חוקר פעיל בתחום אקולוגיה מיקורביאלית שמחקריו תורמים לצמצום הנזק הסביבתי הקיים בחקלאות בעלי החיים, על ידי פיתוח דרך להבנת השפעת החיידקים החיים במערכת העיכול שלהן ואף זכה שחיידק ייקרא על שמו: "פרבוטלה מזרחי". כמו כן, הוא חלק מיוזמת מחקר בין־לאומית של מדענים שהתגייסו לטובת מתן פתרונות למשבר מזון עתידי לאור בעיית משבר האקלים. פרופ' מזרחי הוא חבר האקדמיה הישראלית הצעירה ולאחרונה אף זכה בפרס לחוקר מצטיין מטעם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.