30 ינו' 2020
​​מצורף קובץ לגבי הנחיות רישום לקורסים - סמסטר אביב (ב) תש"ף
ההנחיות  הן עבור סטודנטים לתואר שני והשלמה.