$$News and Reports$$

24 נוב' 2022

מענקי ERC יוקרתיים מטעם הנציבות האירופית הוענקו לפרופ' ג'ניפר אושר מהמחלקה לפוליטיקה וממשל וד"ר יאיר הרטמן מהמחלקה למתמטיקה, עבור מחקריהם העוסקים בהשתתפות פוליטית ותורת החבורות, בהתאמה.


​לכתבה המלאה בקישור​.