24 ינו' 2021

​​​ריכוז מידע חשוב לקראת ההרשמה לסמסטר ב תשפ"א והנחיות הקשורות לתכניות הלימודים ולמחקר

חוזר לרישום.pdf