$$News and Reports$$

14 נוב' 2022

​בימים אלה מסיימת פרופ' מאיה בר סדן ארבע שנים כיו"ר ועדת ההוראה של המחלקה לכימיה, ובמקביל להמשך עבודתה כמרצה וחוקרת בכירה במחלקה לכימיה, תמצאו אותה בכיתות הלימוד של הפקולטה למדעי הרוח והחברה כסטודנטית שנה א' להיסטוריה כללית. 

לכתבה המלאה​