12 ספט' 2018

המידע כולל הנחיות לרישום, קישור לשנתון הפקולטה/מחלקה, מלגות ועוד.

המידע נועד לעזור ולהקל בכל הקשור לתהליך הלימודים.

בכל שאלה, נא לפנות תחילה אל מחלקת האם. ​

קישור לקובץ:

Semester_A_2019.pdf