07 יונ' 2021
​​מלגות המיועדות למצטיינים.ות שהתקבלו לאחת ממחלקות הפקולטה למדעי הטבע ויתחילו את מחקרם.ן בחודש יולי 2021