​הפקולטה למדעי הטבע מזמינה אותך להגיש מועמדות למלגת קיץ בשנת הלימודים תשפ"ג.

המלגה מיועדת למצטיינ.ת, שיסיימו תואר ראשון או תואר שני השנה, וימשיכו את הלימודים לתואר שני או לתואר שלישי החל משנת הלימודים תשפ"ד.

רצ"ב קול קורא וטופס מועמדות למלגה.

קול קורא.pdf

טופס מועמדות.docx​​