דף הטפסים של הפקולטה התפצל לשני קישורים שונים:

1. טפסים עבור תואר ראשון

2. טפסים עבור תואר שני