• בתאריך 28/11/2013 התקיימה הרצאתו של
  Prof. Molenkamp Laurens, Physics Institute (EP3), Wuerzburg University
  בנושא: HgTe as a Topological Insulator
 • בתאריך 16/12/2013 התקיימה הרצאתו של
  Prof. Daniel Rubenstein, Department of Ecology and Evolutionary
  Biology, Princeton University 
  בנושא: Social networks: Linking form with function
 • בתאריך 31/03/2014 התקיימה הרצאתו של
  Prof. Alexei A. Starobinsky, Landau Institute for Theoretical Physics RAS, Moscow - Chernogolovka, Russia 
  בנושא: Scalar perturbations and gravitational waves from inflation