• בתאריך 14 בנובמבר 2004 התקיימה הרצאתו של: Prof. Sir Michael Berry Bristol University, Wolf Prize laureate (1998)
    נושא ההרצאה: “Making Light of Mathematics”
  • בתאריך 17 בנובמבר 2004 התקיימה הרצאתו של: Prof. Albert LibchaberRockefeller University, Wolf Prize laureate (1986)נושא ההרצאה:“Some Physical Aspects of the Origin of Life and of Artificial Cells.”
  • בתאריך 30 בדצמבר 2004 התקיימה הרצאתו של: Prof. Allen P. Minton National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, NIH נושא ההרצאה: "Effects of Macromolecular Crowding on Protein Stability and Conformation"
  • בתאריך 25 במאי 2005 התקיימה הרצאתו של:  Prof. Joseph Schlessinger Yale University School of Medicine, Department of Pharmacology, Member of the National Academy of Sciences, USA
    נושא ההרצאה: “Cell Signaling by Receptor Tyrosine Kinases: From the Bench to the Bedside”
  • ​בתאריך 26 במאי2005  התקיימה הרצאתו של: Prof. Daniel KleppnerDepartment of Physics, MIT, USA, Wolf Prize laureate (2005) נושא ההרצאה: “Atomic Quantum Fluids”
  • בתאריך 6 ביוני 2005 התקיימה הרצאתו של: Prof. I. B. BersukerInstitute for Theoretical Chemistry, The University of Texas at Austin נושא ההרצאה: “The Jahn-Teller Effect as a Unique Mechanism of all the Symmetry Breakings in Molecular Systems and Condensed Matter”