• ​פרופ' יהודית בירק, כלת פרס ישראל, חברת האקדמיה הישראלית, הפקולטה למדעי החקלאות, המזון ואיכות הסביבה, רחובות, האוניברסיטה העברית בירושלים. הרצה בתאריך 25/03/2002, התקיימה הרצאתה של נושא ההרצאה: "מעכבי פרוטאזות חלבוניים מן הצומח: אויבים או ידידים?".
  • Prof. Adam Heller מהמחלקה להנדסה כימית באוניברסיטת טקסס באוסטין. הרצה בתאריך 08/05/2002 נושא ההרצאה: "Evolutionary Strategies in the Protection of Essential Domains (Exons) of Genomes Against Oxidation".