• בתאריך 11/11/2008 התקיימה הרצאתו של: Prof. A Prasanna De Silva, School of Chemistry and Chemical Engineering, Queen’s University, Irelandנושא ההרצאה: 2008: A Small Space Odyssey with Luminescent Molecules
  • בתאריך 4/2/2009  התקיימה הרצאתו של:  Prof. Alexandra Navrotsky, Peter A. Rock Thermochemistry Laboratory and NEAT ORU, University of California at Davis נושא ההרצאה: Why I Count Calories for a Living
  • בתאריך 22/04/2009 התקיימה הרצאתו של: Prof. John Hartwig, Faculty of Chemistry, University of Illinois נושא ההרצאה: Catalytic Organometallic Chemistry of Metal-Heteroatom Bonds
  • בתאריך 02/06/2009 התקיימה הרצאתו של:  Prof. Klaus Ensslin,  Laboratory of Solid-State Physics,  ETH Zurich נושא ההרצאה: Electrons In Quantum Dots - One By One