הודעות הפקולטה

כותרת
  
תאריך פרסום
  
הרשמה לקורסים באינטרנט לתואר ראשון- סמסטר ב תשפ"גחדש01/02/2023
הנחיות רישום לסמסטר ב תשפ"ג עבור סטודנטים בתואר שני.10/01/2023