הודעות הפקולטה

כותרת
  
תאריך פרסום
  
הנחיות לרישום לקורסים לסמסטר א תשפ"ג לתואר ראשון 30/08/2022
הנחיות רישום לקורסים לסמסטר א' תשפ"ג לתואר שני ולימודי השלמה 11/08/2022