תמונה - מדבר המחלקה למדעי החיים

 • דרישות קבלה
  פירוט הדרישות עבור קבלה לתוכניות הלימודים במחלקה למדעי החיים לתואר שני ושלישי.
  המשך...
 • מסלולי לימוד
  המחלקה למדעי החיים מציעה מס' רב של תחומי מחקר:  אקולוגיה, ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימיתמדעי החיים - ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, גנטיקה מולקולרית, מיקרוביולוגיה, פיזיולוגיה של התא ושל בעלי חיים, מדעי הצמח, ניורוביולוגיה. 
  המשך...
 • פרסים ומלגות
  פרסים ומלגות עבור סטודנטים המתקבלים לתואר שני ושלישי.