​ 

AboutUs_1.jpg

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב - המחלקה למדעי החיים

מטרת המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בו-גוריון הינה להכשיר את הדור הצעיר לקראת אתגרי המחקר והתעשייה עתירת הידע במאה ה-21. בכדי להשיג מטרה זו נבנתה תוכנית לימודים אשר מקנה רקע רחב ויסודי ברוב ענפי הביולוגיה המודרנית. בתוכנית הלימודים קיימים מס' מגמות לימוד: מדעי החיים, ביוטכנולוגיה מולקולרית, אקולוגיה, ביולוגיה וביוטכנולוגיה ימית, ביולוגיה פסיכולוגיה, מדעי המח. תוכנית הלימודים באקולוגיה היא הגדולה והמגוונת ביותר בארץ.  במדעי החיים ישנם כיווני התמחות: ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית, מדעי הצמח, גנטיקה ופיזיולוגיה של התא ובע"ח ואקולוגיה אבולוציונית.  כמו כן ישנו מסלול לימודים נוסף המשלב בין המחלקה למדעי החיים והמחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה המקנה תואר כפול.
 

מדעי החיים כמקצוע העתיד

לימודי מדעי החיים עוסקים בהבנת התהליכים האחראים להיווצרות, התפתחות והמשכיות החיים.  תהליכי התורשה, אופן התפתחות מחלות וכן יחסי הגומלין בין בעלי חיים הינם מקצת הקשת הרחבה של הנושאים בתחום זה.  כבר היום, מקצועות מדעי החיים מהווים בסיס הכרחי לקידום והצלחה בתחומים רבים כולל חקלאות, שמירת טבע, ביוטכנולוגיה, רפואה והתעשייה המכוונת לפתרון בעיות רפואיות וסביבתיות.
 

 מרכז של מצויינות במחקר

המחלקה למדעי החיים באוניברסיטת בן-גוריון מהווה מרכז של מצוינות במחקר בתחומים השונים של ביולוגיה. יותר ממחצית חברי הסגל הם צעירים שחזרו לאחרונה מהשתלמות בארצות הברית ובאירופה והביאו איתם את "המילה האחרונה" במחקר הביולוגי המודרני.
תלמידים לתואר מסטר מקבלים תואר מוסמך במדעי החיים ותלמידי תואר שני באקולוגיה מקבלים תואר שני במדעי החיים עם התמחות באקולוגיה. ​


דרכי הגעה:DetailsMap.jpg

​​לחיצה על המפה תוביל לפתיחת קובץ מסוג PDF