• ​נוהל מסירת הודעות לבטיחות קרינה


  בכל מקרה של תקלה או חשש לתקלה יש להודיע מיידית לבטיחות קרינה.

  ניתן להיעזר במוקד מחלקת הביטחון בטלפון 61555 כדי לאתר את ממונה בטיחות קרינה.

  ממונה בטיחות קרינה: מיכל ברעם
  טלפון בעבודה (61314) 6461314. פקס 72171 .

  כתובת בבית: קיבוץ רוחמה
  טלפון נייד- 95999 מטלפון פנימי באוניברסיטה, או : 052-8795999
  הודעות שגרתיות ניתן להעביר גם בדואר אלקטרוני: baramm@bgu.ac.il

  ממלא מקום הממונה על הקרינה: אנטולי רודניאנסקי 
  טלפון במשרד: 77790
  נייד: 054-7256824​ (במקרה חירום בלבד)


  מזכירות מחלקת בטיחות: 6461550​