​עובדים וסטודנטים יקרים,

ארגונומיה (מיוונית: ארגו=עבודה נומוס=חוק) הוא מדע העוסק בהערכה ובשיפור הממשק בין האדם לסביבת עבודתו על ידי התאמת תנאי העבודה, המכשור והמטלות לתפקוד של האדם ובהתייחס לכושרו הפיסיולוגי והמנטאלי וזאת במטרה לשפר את נוחות המשתמש, בריאותו ויעילות עבודתו.

יישומי הארגונומיה (הנדסת גורמי אנוש) תורמים בעיצוב ובפיתוח משימות, עבודות, מוצרים, סביבות ומערכות, כדי שיהיו תואמים ונגישים יותר לצורכי המשתמשים בהתאם ליכולותיהם, מגבלותיהם וצרכיהם (התאמת סביבת העבודה לעובד ולא להיפך).

להכרת נושא הארגונומיה חשיבות רבה לזיהוי גורמי סיכון בסביבת העבודה, מציאת פתרונות והקטנת רמת החשיפה לפגיעות שריר – שלד. כמו כן, החשיפה למושגים בתחום הנדסת אנוש מגבירה את יעילותם של העובדים בכך שהם נרתמים לייצר דרכים יצירתיות להתאמת התנאים הסביבתיים הנדרשים למניעת מצבי שחיקה מקצועית, דכדוך ולחץ.​ 


הדר​​כות ארגונומיה:

סרטון ב​עבר​​ית 

​​

​​סרטון באנגלית

​​