שימו לב:

על מנת לצפות במסמכי התעריפים, תתבקשו להזדהות עם פרטי ההרשאה האוניברסיטאית שלכם.
 

תעריפי שלוחות, תעריפים ישירים לבזק ותעריפי מכשירים

מחירון בזק-בינלאומי - שיחות בחיוג בכרטיסי גלובוס

תעריפי שיחות בינלאומיות - חשכ"ל