​נושא
איש קשר
עבודות קבלנים​​שלומי בן משה, מפקח בטיחות כללי
משרד: בניין 95, חדר 113
טלפון: 08-6479070
פקס: 08-6472959
shlomobe@bgu.ac.il
בטיחות כימית
פינוי פסולת כימית
אבנר מזרחי, מ"מ מפקח בטיחות כימית
משרד: בניין 95, חדר 112
טלפון: 08-6461552
פקס: 08-6472959
avnermi@bgu.ac.il
 
בטיחות ביולוגיתד"ר ליליאנה אסטחוב, מפקחת בטיחות ביולוגית
משרד: בניין 95, חדר 111
טלפון: 08-6461951
נייד: 052-8795848
פקס: 08-6472959
eliliana@bgu.ac.il
בדיקות רפואיות
תאונות עבודה
אחר
חנה בן-עטיה, מזכירת מחלקת בטיחות
משרד: בניין 95, חדר 107
טלפון: 08-6461550/1
פקס: 08-6472959
en-atya@bgu.ac.il
הדרכות
אנה ביאליק, רכזת הדרכות בטיחות
משרד: בניין 95, חדר 113
טלפון: 08-6479479
נייד: 052-5793050
פקס: 08-6472959
bialika@bgu.ac.il
בטיחות קרינה מיכל ברעם, אחראית בטיחות קרינה
טלפון: 08-6461314
נייד: 052-8795999
פקס: 08-6472171
baramm@bgu.ac.il​​
בטיחות לייזר

ד"ר נעמי סיני, מפקחת בטיחות בלייזרים  
naomisi@netvision.net.il