נושא

איש קשר

 עבודות קבלנים

שלומי בן משה, מפקח בטיחות כללי
משרד: בניין 95, חדר 113
טלפון: 08-6479070
פקס: 08-6472959
דוא"ל: shlomobe@bgu.ac.il

בטיחות כימית
פינוי פסולת כימית

אינה שוסטרמן, מפקחת בטיחות כימית
משרד: בניין 95, חדר 110
טלפון: 08-6477015
פקס: 08-6472959
דוא"ל: innash@bgu.ac.il 
 

 בטיחות ביולוגית

 ד"ר ליליאנה אסטחוב, מפקחת בטיחות ביולוגית
משרד: בניין 95, חדר 111
טלפון: 08-6461951
נייד: 052-8795848
פקס: 08-6472959
דוא"ל: eliliana@bgu.ac.il

בדיקות רפואיות
תאונות עבודה
אחר

 חנה בן-עטיה, מזכירת מחלקת בטיחות
 משרד: בניין 95, חדר 107
 טלפון: 08-6461550/1
פקס: 08-6472959
דוא"ל: en-atya@bgu.ac.il

 הדרכות

אנה ביאליק, רכזת הדרכות בטיחות
משרד: בניין 95, חדר 113
טלפון: 08-6479479
נייד: 052-5793050
פקס: 08-6472959
דוא"ל: bialika@bgu.ac.il

בטיחות קרינה

מיכל ברעם, אחראית בטיחות קרינה
טלפון: 08-6461314
נייד: 052-8795999
פקס: 08-6472171
דוא"ל: baramm@bgu.ac.il​​

בטיחות לייזר

דר' נעמי סיני, מפקחת בטיחות בלייזרים  
דוא"ל: naomisi@netvision.net.il