​​​​יחידת הטלפוניה מספקת שירותי טלפוניה קווית וסלולרית לכלל חברי הסגל באוניברסיטה ושלוחותיה. באוניברסיטה קיימות 7 מרכזות באתרים השונים (כולל שדה בוקר, קמפוס אילת ובי"ח סורוקה( הכוללות למעלה מ-5,000 שלוחות. השלוחות מקושרות ביניהן ונותנות שירותי תקשורת פנים, באמצעות חיוג מקוצר בין כל השלוחות ללא עלות .

 

באחריות היחידה:

לרכז תיקונים, התקנות והעתקות קווים.

לטפל במכשירים סלולאריים.

לבצע בדיקה ובקרה של חשבונות והתקשרויות עם ספקי התקשורת וחיוב סעיפי התקציב היחידתיים/ אישיים.


יחידת הטלפוניה מפעילה מוקד תקלות בקווי הטלפונים וקווי הפקס המטפל בתקלות טלפוניה. בעת תקלה במכשיר הטלפון  או בקו, משתמש הקצה יפנה למוקד התקלות באמצעות טופס מקוון.


* תקלות בטלפונים סלולריים: נא ראו פרק בנושא סלולריים.

* לרשות העובדים קיים ספר טלפוני פנימי


 
המוקד פעיל בימים א'-ה'  בשעה 12:00 – 08:00
 בטלפון 61333 | פקס  72828

 

טלפון​

פקס​

דוא"ל

ע. רמ"ד שירותי המשק וממונה על הטלפונים - גל זוהר

61267

72999

gzohar@bgu.ac.il

​רכזת בקרה ודווח - חנה ליאני

79696

72999

lianny@bgu.ac.il

מוקד תקלות

61333

72828

מאוייש ע"י סטודנטים