מדור שירותי משק מספר שירותים משקיים לכלל יחידות האוניברסיטה ושלוחותיה.

השירות, בין היתר, כולל טיפול בכיתות, סיוע באירועים, הספקת ציוד, שינוע של ציודים, הדברה, ניקיון, זגגות ועוד. אנשי המדור מתפקדים כאחראי מבנים והם "העיניים" של של חברי הסגל בכל מקום ומקום בשטחיה הרחבים של האוניברסיטה.

משרדי המדור ממוקמים בקמפוס מרקוס, בנין 93A חדר004.
טל. 6461265   פקס. 6472976


אפרת קורנט - ראשת המדור ekurant@bgu.ac.il

מיכל שביט - מזכירת המדור shavitm@bgu.ac.il

שירותי המדור

הצג הכל
הסתר הכל