מטרתן של הדרכות הבטיחות היא לייצר סביבת עבודה ולימודים בטוחה על ידי מניעת תאונות ומחלות מקצוע והן חלק מניהול מערך בטיחות המחויב לעמידה בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה הכוללות תחומי כיבוי וגילוי אש, ביצוע הדרכות בטיחות במעבדות, בדיקות קרינה וכדומה.

המחלקה לבטיחות, גיהות ואיכות הסביבה באוניברסיטה מציעה מגוון הדרכות שנתיות, פרונטליות ומקוונות הכוללות תרגול ובחינה על מנת שלעובדים תהיה בקיאות והבנה ברמה סבירה בכל הקשור לבטיחות במקום העבודה והעיסוק הרלוונטי.

שימו לב!! על פי חוק קיימת חובה להשתלמות בבטיחות ויש לבצע את ההשתלמות אחת לשנה. כל עובד חייב לראות עצמו כאחראי באופן אישי ללימוד וקיום כללי הבטיחות בכל עת ובכל תנאי ומחלקת הבטיחות תיעשה ככל שיידרש על מנת לספק נגישות נוחה ויעילה ללימוד כללי הבטיחות, שינונם וקיומם בכל עת.​

הדרכות

הצג הכל
הסתר הכל