הדרכת בטיחות מטרתה לתת את הכלים ולהדריך את כל אוכלוסיית האוניברסיטה כפי שדורשים ומכתיבים זאת החוקים והתקנות הממלכתיים והמקצועיים.
 
המטרה: לתת לכל האוכלוסייה, בהתאם לרמות הסיכון שבה, את הכלים לאפשר לה עבודה בתנאי בטיחות אופטימליים,
בכל תחומי העיסוק והלימוד המתקיימים בתחומי האוניברסיטה ומחוצה לה המוגדרים תחת אחריותה.
 
השיטה: הטמעת הבטיחות על ידי: הדרכות, הרצאות פרונטליות מקצועיות, תרגול ובחינה, על ידי אדם בר- סמכא מבחינה מקצועית,
כך שלעובד תהיה בקיאות והבנה ברמה סבירה בכל הקשור לתפקידו ועיסוקו.
 
נושאי ההדרכה: עובדים חדשים, בטיחות בעבודה במעבדות כימיות, ביולוגיות, לייזרים, קרינה, כיבוי אש למאבטחים, הדרכות ייעודיות

חובת ההשתלמות בבטיחות: חובה זו מבוססת בחוקים ותקנות שחוקקו ע"י גופים ממלכתיים ויש לפעול על פיהם וכלשונם.
אלה שאינם פועלים על פיהם עוברים על החוק וצפויים להיענש.  במאי 1984 פורסמו על ידי שר העבודה והרווחה, תקנות בנושא: "מסירת מידע והדרכת עובדים". התקנות נכנסו לתוקף ב 31 נובמבר 1984. החוק הוא לטובת העובד והמעסיק כאחד. ההדרכה מהווה ערובה טובה לבטיחותו של העובד, ומאפשרת למעסיק, לשמור על בטיחותם ובריאותם של עובדיו. קיום החוק יהווה מפתח חשוב בירידת מס' הנפגעים מתאונות עבודה וממחלות מקצוע.  העונש שנקבע בחוק יוטל על מי שעובר על הוראות אלו, דינו יהיה – מאסר 6 חודשים, או קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז 1977;  וזאת לגבי כל עובד שלגביו נעברה העבירה.  כל אחד חייב לראות עצמו כאחראי באופן אישי ללימוד וקיום כללי הבטיחות בכל עת ובכל תנאי. אי הקפדה על כללים אלו קטנים כגדולים, עלולה לגרום נזקים בנפש וברכוש שניתן היה למנוע אותם. מחלקת הבטיחות תעשה ככל יכולתה לאפשר נגישות נוחה ויעילה ללימוד כללי הבטיחות, שינונם וקיומם בכל עת.

 

הדרכות

הצג הכל
הסתר הכל