• קווי דיבור 

  להזמנת קו ישיר -  יש למלא ​טופס התקנת שלוחה חדשה על ידי מנהל היחידה או האחראי על הטלפונים ביחידה, כולל רישום נימוקים וסעיף תקציבי לחיוב הוצאות קבועות ופעימות מונה. במקרה של סעיף מחקר יידרש גם שריון תקציבי. הטופס יועבר לאשורו של מנהל אגף תפעול.
   
  התקנת הקו במרכזיית האוניברסיטה, תבוצע  ע"י חברת "בזק". ההתקנה במשרד תבוצע ע"י טכנאי בתיאום עם איש הקשר במחלקה.
  המחלקה תחויב לבצע העברה פנימית, בעלות של התקנת קו לחברת בזק בינ"ל.

             
 • קווי תקשוב/תקשורת 

  התקנת קו תקשוב/ תקשורת מחייבת אישור מנהל אגף תפעול וממ"ח מערך המחשוב.
  יחידה המבקשת להתקין קו כנ"ל - תדאג לקבל אישור בכתב מממ"ח מערך המחשוב.
  את האישור בציון סעיף תקציבי לחיוב ההוצאות בגין הקו (התקנה ושוטף), יש להעביר ליחידת הטלפוניה.
  יחידת הטלפוניה תעביר בקשה מתאימה ל"בזק" ויתואם מועד התקנת הקו.