• ​נוהל מסירת הודעות לבטיחות קרינה


  בכל מקרה של תקלה או חשש לתקלה יש להודיע מיידית לבטיחות קרינה.

  ממונה בטיחות קרינה: ד"ר ליליאנה אסטחוב

  טלפ​​ון נייד: 052-8795848 (95848),
  משרד 08-6461314 (613​​14), מייל: 
  eliliana@bgu.ac.il

  טלפון ל​מקרה חירום: 052-8795999 (95999) או מוקד ביטחון 61555.

  ממלא מקום הממונה על הקרינה: אנטולי רודניאנסקי 
  טלפון במשרד: 77790
  נייד: 054-7256824​ (במקרה חירום בלבד)


  מזכירות מחלקת בטיחות: 6461550​