ממונה רכב ובטיחות רכב:  דורון מזוז
רכז רכב : עמוס אוזן  טלפון: 6461003 

​הטיפול והפיקוח על כלי הרכב אשר ברשות האוניברסיטה מבוצע ע"י קצין בטיחות תעבורה.

קצין בטיחות התעבורה הינו עובד אוניברסיטה שמונה  לפקח פיקוח מקצועי על רכב האוניברסיטה והנוהגים בו והוא מייצג את האוניברסיטה בפני הרשויות המוסמכות, כמחוייב מחלק י' לתקנות התעבורה תשכ"א 1961.

התאור המובא להלן מפרט את כללי והוראות האוניברסיטה, לפיהם מנוהל משק הרכב של האוניברסיטה, אחזקתו ודרכי השימוש בו.
מידע זה אינו מחליף את הוראות האוניברסיטה ותקנות הרשויות.

תקנות והוראות באוניברסיטה

הצג הכל
הסתר הכל