כללי התנהגות במצבי חרום

  1. כל אירוע חירום כגון: תאונה עם נפגעים, דליקה, דליפה/שפך של חומר מסוכן, יש לדווח מידית לממונה הישיר, מוקד הביטחון וממונה בטיחות
  2. הרחק עצמך ועזור לאחרים לצאת מאזור הסכנה.
  3. הפעל  אמצעי בטיחות (מטפי כיבוי, לחצני חירום/ניתוק וכו') בהתאם לצורך ועל-פי שיקול דעת. במקרים של שפך כימי/רדיואקטיבי הניתנים לטיפול, מגן עצמך וטפל באירוע למפורט בחוברת זו: דפי מידע_בטיחות במעבדה.pdfדפי מידע - בטיחות במעבדה
  4. עם הגעת גורמי בטחון, בטיחות, שרותי כבאות, מד"א, העבר להם מידע מרבי ופעל בהתאם להנחיותיהם.

 

מספרי טלפון חיוניים

 

גורמי חוץ

משטרה __________________ 4100

מגן דוד אדום _______________4101

מכבי אש __________________4102

מרכז ארצי לחומרים מסוכנים ___  12226911

 

תאונה או אירוע מסוכן

מוקד בטחון    61888/61555

אבנר מזרחי – רמ"ד פיקוח בטיחות   052-8795998

שחר גולדברג – מנהל מחלקת בטיחות.  054-6775599

 

אירוע קרינה רדיואקטיבית

רפי סרברו – ממונה בטיחות קרינה  61314 .   נייד 052-8795999

יפת בשארי - מ"מ אחראי בטיחות קרינה. 050-6200518

במידה ולא ניתן לאתר את עובדי בטיחות קרינה של האוניברסיטה, יש לפנות למוקד חירום של קמ"ג -  6568222, 6568350

 

תקלות – חשמל, מים, גז וכו'

בשעות העבודה – אחראי מבנה.

לאחר שעות העבודה – מוקד אחזקה  61666