גרף היררכי - מבנה ארגוני של האגף

 

רפי סרוסי
ראש אגף תפעול
operations@bgu.ac.il

 

מטה האגף
רל"ש רות כהן 08-6461075


 

מחלקת בטיחות

מנהל המחלקה -  שחר גולדברג

מזכירות - חנה בן עטיה 08-6461551
מדור פיקוח בטיחות
ראש מדור - אבנר מזרחי 08-6461552

 

מחלקת משק

מנהל המחלקה - יעקב עייאש 08-6472672​


מדור שירותי משק

ראש מדור - אנה חיון

מזכירות - מיכל שביט 08-6461265

ממונה יחידת הדפוס - רוברט בן הרוש 08-6461295

מנהל יחידת הדואר - ז'ק זיטון 08-6461861

רכזת דירות אירוח - מלי להב 08-6428733

תקשורת וטלפוניה
ממונה על שרותי הטלפונים – דורון מזוז  08-6461267

 

מחלקת בטחון
bitahon@bgu.ac.il
טלפון: 08-6461553/4

מנהל - נפתלי פרייסלר
רכזת מנהלית – סימה חסד  08-6479260
מוקד אבטחה - 08-6461555/888 (24/7)

 

יחידת הרכב
ממונה - דורון מזוז 08-6461003

נכסים
ממונה - חיים כספי 08-6461048

ממונה על זכיינים
יעקב דהאן -  08-6479486 

 

מאחזקת מחשבים
נופית בר חנין - 08-6461683