המשרד ממוקם בקמפוס מרקוס, מרכז השירותים והמחסנים, בניין 65.

את ההזמנה לעבודת דפוס/גרפיקה יש לבצע דרך טופס הזמנת שירותי דפוס (256) במערכת e-tafnit
(תפריט מכירת שירותים – קליטת הזמנת שירותים פנימיים)

מצגת הדרכה לביצוע הזמנה

עיצ​וב גרפיקה ושילוט


עבודות יבוצעו ע"י הגרפיקאי מר רפי ברבי

פנייה ישירה באמצעות הטלפון או במייל. השירות כרוך בתשלום, ויתבצע באמצעות העברה פנימית.
עלויות יפורסמו באתר מחלקת המשק.  

רפי ברבי - טל' 08-6479191 - barabir@bgu.ac.il  


טיסן – הזמנת שילוט לחדרים (ויסטות)​​


עבודות ד​​פוס


יוזמנו מספקים במסגרת הזמנות רכש. הזמנת עבודות דפוס יכולה להתבצע ישירות מהספקים השונים או באמצעות קניין דפוס,
מר רוברט בן הרוש (האופציה המומלצת). בכל מקרה, ההזמנה תתבצע ע״י נציג היחידה המזמינה, בהתאם לנהלי הרכש.   

רוברט בן הרוש – 054-6775575 / 08-6461295 – rbenh@bgu.ac.il  

תעריפון שירותי הדפסה, צילום ועיצוב גרפי - 2016