​​טיסן (​טופס מקוון) דיווח תאונות עבודה​

הנפגע או נציג מטעמו ידווחו על תאונת עבודה.
הדיווח יכלול את פרטי הנפגע, פרטי האירוע, פרטי הממונה ובמקרה הצורך פרטי המדווח​​​.
הגישה לטיסן באמצעות הזדהות ארגונית. אם מדובר בעובד קבלן, היחידה המעסיקה תדווח על התאונה.​


יש למלא את כל השדות וחשוב לציין טלפון סלולרי ליצירת קשר ושם החוקר בעל התקציב.

יש למלא את סוג הפסולת, סוג וכמות אריזה: יש לרשום את סוג האריזה וגודלה, נפח/משקל של החומר המאוכסן באריזה (לדוגמה: קרטון 10 ליטר). אם אין את סוג הפסולת ברשימה, ניתן לבחור פסולת מסוכנת ולהוסיפה בהערות. 

ציוד מזוהם יש לאסוף בשקית ניילון כפולה (לא ביוהזארד) בתוך קרטון. 

יש לסמן כל אריזה בצורה ברורה : שם המחלקה , שם החוקר וסוג הפסולת.